Naslov ekskurzije: KRAŠKI POJAVI

Avtor in izvajalec ekskurzije: Marina Prpić

Potek ekskurzije: IlirskaBistrica- Matavun- Lipica- Kozina- Podgrad- Ilirska Bistrica.

Čas trajanja ekskurzije: od 8.00 do 14.00

Ekskurzija je namenjena učencem 9. razredov. Njen cilje je, da učenci spoznajo na terenu kraške pojave. Z ekskurzijo bodo učenci spoznali eno od 4 geografskih makroregij Slovenije, to je DINARSKI SVET, oziroma eno izmed pokrajin po Gamsovi členitvi in sicer Dinarsko-kraško Slovenijo. Učenci bodo spoznali del ene od 5 naravnogeografskih enot Slovenije- del obsredozemske pokrajine oziroma primorske pokrajine.

Spoznali bodo kaj vse tvori reka ko ponikne in kaj vse skriva kraški podzemni svet s pomočjo Škocjanskih jam, spoznali bodo kraška podolja, doline, kraške ravnike, flišna gričevja obsredozemske pokrajine, povezava pa bo tudi s predmetom zgodovina, saj je Lipica, pomemben turistični adut Slovenije, ki je povezan s Habsburžani.

Odhod iz Ilirske Bistrice ob 8.00.

Prihod v Matavun ob 9.00, nato sledi malica do 9.45. Po malici se odpravimo na ogled parka in samih Škocjanskih jam. Učenci rešujejo delovni list.

Ob 12.00 odhod v Lipico, kjer sledi ogled kobilarne.

Ob 13.00 odhod nazaj proti Ilirski Bistrici, čez Kozino in po Podgrajskem podolju. Vmes se ustavimo v eni izmed 13 suhih dolin na južni strani Brkinov. Učenci s pomočjo zemljevida prepoznajo flišna gričevja, ki obdajajo Podgrajsko podolje in opazujejo številne kraške pojave na površju- vrtače, uvale, doline.

Okrog 14.00 predviden prihod v Ilirsko Bistrico.

Učenci rešujejo delovni list, k njemu je obvezno priložen zemljevid, v katerega vrišejo pot, točke kjer se bomo vstavili ter pomembne pojave.