Opis poti po cehovskih mestih in naselbinah v alpskem svetu.