Ekskurzija v alpske pokrajine je medpredmetna. Poleg pouka geografije je del namenjen tudi pouku slovenščine. Iz Lucije se bomo odpeljali v Bohinjsko Bistrico, kjer se nam bo na avtobusu pridružil vodič iz Triglavskega narodnega parka. Na avtobusu bo predstavil osnovne informacije o poteku dejavnosti v Bohinju. V Stari Fužini bomo učence razdelili v dve skupini - ena si bo v Centru TNP ogledala razstavo Jezero ter se podala na voden terenski ogled do korit Mostnice, hudičevega mostu in jezera (Fužinarskega zaliva), druga pa bo imela ob jezeru geografsko delavnico (orientacija v naravi, opazovanje). Po 1 uri se bosta skupini zamenjali. Sledil po sprehod do Ribčevega lazu in malica. Po malici se bomo odpeljali v Vrbo, kjer si bomo ogledali Prešernovo rojstno hišo. Sledil bo povratek proti Luciji.