Gre za enodnevno geografsko ekskurzijo za učence 9. razreda. Ogledali si bodo Rakov Škocjan, Cerkniško jezero in Škocjanske jame.

Ekskurzija se izvaja po novi regionalizaciji (Pokrajine in ljudje) na območju dveh makroregij (Dinarski svet, Sredozemski svet) in dveh mezoregij (Notranjsko podolje, Kras).