Spoznavanje naravnogeografskih in družbenogeografskih značilnosti Zahodne Slovenije, s poudarkom na raziskovanju, prepoznavanju elementov pokrajine, oblikovanju samostojnosti dijakov ter stremljenje k življenjski uporabnosti geografskega znanja.