Spoznavanje geografskih značilnosti Slovenske Istre.