Ekskurzija nas bo popeljala po mestni četrti Pobrežje v Mariboru, kjer bomo spoznali naravnogeografske in družbenogeografske dejavnike, ki so oblikovali Pobrežje.