Ekskurzija Dolenjska z Belo krajino

CILJI: Učenci spoznajo geografske in kulturno-zgodovinske značilnosti Suhe krajine (doline reke Krke) in Bele krajine. Učenci bodo dobili učne liste, ki jih bodo reševali na terenu. Zbirali bodo vstopnice in propagandni material. Oboje bodo uredili in čez en teden oddali v plastični mapi.