Spletna učilnica je namenjena učiteljem šolskih razvojnih timov pod okriljem ZRSŠ OE Ljubljana, ki sodelujejo v razvojni nalogi Ustvarjanje učnih okolij za 21. stoletje.