Cilj projektov NAPOJ (Načrtovanje poučevanja Algoritmov in Programiranja ter OrganizaciJa skupnosti) je vzpostaviti aktivno skupnost učiteljev računalništva in informatike ter jih opremiti s potrebnimi materiali in orodji.

Nosilna tema projekta NAPOJ2 je povečanje zanimanja za programiranje preko uporabe fizičnega računalništva.  Še vedno pa je naš osnovni cilj vzpostaviti aktivno skupnost učiteljev