Arnes je v Sloveniji, ki ima le 2.000.000 prebivalcev, s prvim velikim slovenskim brezplačnim odprtim spletnim tečajem uspel vzbuditi zanimanje več kot 3.000 ljudi, ki so se že udeležili tečaja o varni interneta in naprav. Kar 65 odstotkov udeležencev je MOOC-V opravilo uspešno, s tem pa pridobilo digitalne kompetence povezane z varno rabo interneta in sodobnih tehnologij. Med njimi je veliko zaposlenih v izobraževanju in študentov s področja izobraževanja, ki svoje znanje že posredujejo mlajšim generacijam. Svoje znanje lahko tudi sami preizkusite v navedenih kategorijah.