Spletna učilnica »Filozofija za otroke« (FZO) je namenjena vsem, ki se v
   osnovnošolskem okviru od 1. do 9. razreda ukvarjajo s tem predmetom, ali pa
   se želijo z njim ali njegovo metodo šele spoznati.
   -

   Glavni namen tega spletnega prostora je povezovanje slovenske
   osnovnošolska filozofske krajine. Predvsem nudi možnost za izmenjavo
   izkušenj, materialov, predvsem pa deljenju pogledov na to, kaj FZO sploh je.
   -

   Teme, ki jih obravnavamo pri FZO, so karseda raznolike in zato skoraj
   samodejno napeljujejo k medpredmetnemu povezovanju. Ker se filozofska
   vprašanja lepo navezujejo na pouk književnosti, jezika, naravoslovja,
   zgodovine, umetnosti, državljanske kulture in etike, bodo morda na svoj
   račun prišli tudi učitelji teh predmetov.