Skupnost je namenjena strokovnim informacijam in izmenjavi izkušenj za učitelje, ki poučujejo predmete s področja likovne umetnosti.