V tej učilnici bom obdelala tri izmed obveznih branj iz književnosti pri maturi iz angleščine : The Great Gatsby/roman/, Look back in Anger/drama/ in How happy is the little stone/pesem/