V učilnici se nahajajo vsebine o osnovah informatike in računalništva.