Namen seminarja je seznanitev udeležencev z metodami in tehnikami izobraževanja na daljavo.