V spletni učilnici poteka pouk slovenščine v 8. razredu osnovne šole za slovenske učence po svetu.