Spletna učilnica KOROŠKA je namenjena vodjem študijskih skupin in učiteljem prvega, drugega VIO ter učiteljem podaljšanega bivanja v OE ZRSŠ Slovenj Gradec.