Učilnica je namenjena učiteljem 1. in 2. vzgojno-izobraževalnega obdobja, ki želijo konstruktivno sodelovati in izmenjevati izkušnje iz prakse in spoznanja iz teorije.                        Mojca Dolinar