Spletna skupnost koroških šol vključenih v razvojni nalogi Varno in spodbudno učno okolje in  Ustvarjamo učna okolja za 21. stoletje.