GA-TE logotip

Številka projekta pri Evropski komisiji: 2021-1-RS01-KA220-SCH-000034462

Informacije o projektu: http://www.os-antonajanse.si/projekti/mednarodno-sodelovanje-erasmus-plus/ga-te-dobre-aplikacije-za-izobrazevanje-ka2-partnerstvo/

Ključ za vpis je upg