Priprava ekskurzije osnovnošolcev (7., 8. in 9. razred) OŠ Bežigrad, ki obiskujejo turistično vzgojo, po Ljubljani.

Ekskurzija je nastala v okviru medkrajevne šolske izmenjave v Sloveniji z OŠ Košana in OŠ Brežice ...