Spletna učilnica je namenjena učiteljem od 1. do 5. razreda ter učiteljem OPB v ZRSŠ OE Celje.