Ekskurzija je namenjena prvemu letniku programov ekonomski tehnik in trgovec. Sodelujejo predmetna področja slovenščine, geografije, kemije in strokovnih predmetov (prodaja blaga). Glavni cilj je Luka Koper.