Dijaki si bojo ogledali zgodovinski razvoj pošte in telefonije v Tehničnem muzeju v Polhovem  Gradcu in druge zanimivosti kraja. Ekskurzija je enodnevna. Vsebina bo prilagojena strokovnim predmetom v srednji šoli.