EKSKURZIJA KOT INTERNI DEL OCENE (geografija na maturi)

► Strokovna ekskurzija (Učitelj Ester Mrak)

Program:

8.00 odhod- Škocjanski zatok- Piran družbenogeo.vaja, prosto- Strunjan fizičnogeo.vaja-Strunjanske soline- prihod ob 18.00.

 

Dijak odda 3 ločena poročila:

poročilo ekskurzije

poročilo fizičnogeo. vaje z delovnim listom

poročilo družbenogeo.vaje z delovnim listom

 

Naloge maturantov:

Priprava-maturant v razredu predstavi določeno temo, vezano na ekskurzijo.

Kriterij za 4 točke:

-        maturant govori prosto, ob podpori napisanih pojmov na power pointu (ali drugem orodju)

-        predstavitev je nazorna, vsebuje skice, fotografije, grafe,

-        uporablja se strokovna geografska terminologija in točne ter novejše podatke,

-        dolžina predstavitve je med 7 in 10 minut,

-        na koncu so poudarjeni bistveni pojmi.

 

tema

Splošne značilnosti svetovnih morij (fizikalne, biološke, kemijske)

Geog. značilnosti slovenskega morja   

Problematika meje s Hrvaško (Piranski zaliv) 

Solinarstvo na Obali 

Naravna vegetacija in živali slovenskega obalnega dela 

Luka Koper 

Turizem v Piranski občini 

Krajinski parki Slovenije s poudarkom na Strunjanskem

Škocjanski zatok  

Podnebje ob Obali 

Ribištvo v Sloveniji (obalno) 

Mesto Koper 

Zgodovina Pirana 

Oljarstvo in vinogradništvo v Koprskem primorju 

Razvoj Portoroža kot turističnega kraja

 

Izvedba- dan ekskurzije

Kriterij za 4 točke:

maturant sledi razlagi na ogledih, fotografira in v poročilo vključi lastne zapiske ter fotografije, pravilno in natančno reši delovni list, aktivno sodeluje pri ogledih z vprašanji…in pokaže zanimanje za teme ekskurzije.

 

Pisno poročilo-maturant odda poročilo na dan 4. 11. 2020

Kriterij za 4 točke (določila RICa):

 Poročilo naj bo računalniško oblikovano, lepo na pogled in jezikovno pravilno. Obsega naj 3–5 strani

(vsebinski del 2–4 strani, brez prilog).

Prva stran poročila mora vsebovati podatke:

− ime in sedež šole,

− naslov poročila,

− učiteljevo ime in priimek,

− avtorjevo ime in priimek, razred in datum oddaje poročila.

Poročilo mora imeti ta obvezna poglavja:

− Uvod:

V uvodu kandidat navede cilje in namen strokovne ekskurzije, opiše pot in jo vriše

na priloženi zemljevid.

− Vsebina:

Kandidat podrobno predstavi vsebine, ki so se obravnavale na strokovni ekskurziji.

Predstavitev temelji na terenskih zapiskih, delovnih listih in drugem gradivu-lastne fotografije ali zemljevidi.

Delovni listi in morebitni referati iz priprav na strokovno ekskurzijo so priloga k

poročilu.

− Zaključek:

Vsebuje osebne vtise o opravljeni strokovni ekskurziji in morebitno primerjavo z

domačo pokrajino.

− Seznam virov in literature:

Sestavljen je po abecednem vrstnem redu priimkov avtorjev oziroma naslovov del.

Kandidat mora navesti vse uporabljene vire in literaturo. Povzetki in dobesedni

prepisi iz virov in literature morajo biti citirani dosledno (npr. v besedilu: Cunder

2001; v seznamu virov in literature pa: Cunder, K., in drugi. 2001: Obča geografija.

Založba Mladinska knjiga. Ljubljana).

− Priloge:

Delovni listi, referati in drugo gradivo.