S to ekskurzijo želimo spoznati zgodovinske, kulturne, geografske, jezikovne in glasbene značilnosti Bele krajine.