Spletna učilnica je od 16. 3. 2020 začasno razširila svoj namen in je namenjena podpori učiteljem psihologije v gimnaziji in srednjem strokovnem izobraževanju za poučevanje na daljavo.  Vabimo vas, da se pridružite. Ključ za vstop, če ga še nimate, lahko dobite na tomaz.kranjc@zrss.si