Spletna učilnica je namenjena učiteljem v projektu Digitalno opismenjevanje v 1. triletju OŠ.

Spletna učilnica je namenjena učiteljem, ki sodelujejo v pilotnem projektu Preizkušanje e-vsebin in e-storitev.

Spletna učilnica je namenjena učiteljem, ki sodelujejo v pilotnem projektu Uvajanje in uporaba e-vsebin in e-storitev.

Spletna učilnica je namenjena delu odbora programa slovenskega iEARN

Slovenski učni krogi je projekt, ki spodbuja sodelovanje na daljavo med slovenskimi osnovnimi in srednjimi šolami. Sodelovanje poteka 11 tednov v 6 fazah: priprava, predstavitev, vprašanja, raziskovalna faza, povzetek ali raziskovalna naloga, zaključek. Rezultati se objavljajo v wiki okolju.