Spletna učilnica je namenjena udeležencem seminarja Katalog znanj na glasbenih šolah.


Kjer se zlivata nemščina in geografija kot Donava in Črno morje

V tej učilnici spodbujamo geografsko terensko delo ob uporabi informacijske tehnologije