Spletne učilnice zavoda Arnes.

Arnes začenja z izvajanjem štiriletnega Programa nadaljnje vzpostavitve IKT infrastrukture v vzgoji in izobraževanju, ki ga krajše imenujemo Slovensko izobraževalno omrežje – 2020 oz. SIO-2020.

Program se bo izvajal skozi tri medsebojno povezane dejavnosti: izgradnja brezžičnih omrežij, nakup nove opreme, razvoj e-storitev in e-vsebin. 

Cilj programa je povečati dostop do brezžičnega omrežja v vseh slovenskih vzgojno-izobraževalnih zavodih (osnovne in srednje šole) s treh na sto odstotkov, okrepiti stopnjo uporabe IKT pri pouku in  posredno zagotoviti kakovostnejše izobraževanje ter dolgoročno zagotoviti boljše zaposlitvene možnosti učencev in dijakov.

Z vstopom v spletno učilnico za opravljanje kolesarskih izpitov in tekmovanj učenci potrjujete, da:
  • Vam starši dovolijo opravljanje kolesarskega izpita.
  • Se strinjate s tem, da se vaši osebni podatki uporabljajo za namen opravljanja kolesarskega izpita.
Učenci za vstop uporabite ključ kolesar
Mentorji za ključ pišete na podpora@sio.si.

V primeru težav s prijavo nam prav tako pišite na podpora@sio.si.

K vključitvi v spletno skupnost ste vabljeni vsi ravnatelji od vrtca pa tja do višjih šol. 

Če potrebujete ključ za vpis ali imate vprašanja glede skupnosti, se obrnite na naslov: podpora@sio.si.

Spletna skupnost vseh računalnikarjev v VIZ.

Ključ za vpis: svetovanje