Šolski center Nova Gorica

Logotip ŠC Nova Gorica

Šolski center Nova Gorica je vzgojno izobraževalna ustanova z več kot 60-letno tradicijo, ki ponuja veliko izbiro izobraževalnih programov z različnih področij. Z leti se je center gradil, se oblikoval in rasel, tako da danes lahko ponudimo izobraževanja in usposabljanja s področja elektrotehnike, računalništva, lesarstva, strojništva, mehatronike, avtoservisiranja, prometa, zdravstva, kmetijstva, gostinstva, živilstvu in ekonomije. Vsem, ki se odločijo za splošno izobraževanje pa ponujamo program tehniške gimnazije s tremi usmeritvami (elektrotehnika, strojništvo in računalništvo).

O tečaju


Program usposabljanja je nastal v okviru projekta NEW VET.  Vsebino sestavljajo 10-25 minutne lekcije, ki na kratko osvetljujejo različna področja od mednarodnih izmenjav za učitelje in dijake do praktičnega usposabljanja z delom ter evropske pobude, ogrodje kvalifikacij in pristopi EU. Sestavljajo ga 7 modulov, do katerih se dostop odpira na 7 dni. Vsak udeleženc, ki predela vse lekcije, dobi samodejno značko in potrdilo za 40-urno izobraževanje. Vsaka lekcija posebej se označi kot zaključena, če jo preberete do konca in za to porabite vsaj 5-30 minut (odvisno od sklopa).Dijak se seznanijo s tehnologijami izdelave mobilne aplikacije in izdelajo poljubno mobilno aplikacijo.