Spletna učilnica je namenjena podpori učiteljem italijanščine za izobraževanje v osnovnih šolah.


Email: Nataša.KabajBavdaz@zrss.si
Spletna učilnica je namenjena delu študijske skupine za učitelje osnovnih šol, ki poučujejo italijanščino kot drugi tuji jezik, neobvezni izbirni predmet (NIP) ali obvezni izbirni predmet v zadnjem obdobju OŠ.


Spletna učilnica je namenjena delu študijske skupine za gimanzijske učitelje, ki poučujejo italijanščino na ravni tujega jezika in tudi drugega jezika na narodno mešanem območju Slovenske Istre.Spletna učilnica je namenjena podpori učiteljem v gimnazijah in v programih srednjega strokovnega, poklicnega, nižjega poklicnega in poklicno-tehniškega izobraževanja.
E-mail: Natasa.KabajBavdaz@zrss.si.