Spletna učilnica je namenjena delu študijske skupine za učitelje osnovnih šol, ki poučujejo italijanščino kot drugi tuji jezik, neobvezni izbirni predmet (NIP) ali obvezni izbirni predmet v zadnjem obdobju OŠ.Spletna učilnica je od 16. 3. 2020 začasno razširila svoj namen in je namenjena podpori učiteljem italijanščine za izobraževanje na daljavo v gimnazijah in v programih srednjega strokovnega, poklicnega, nižjega poklicnega in poklicno-tehniškega izobraževanja.


V spletni učilnici za italijanščino sem prisotna vsak delovni dan od 8.00 - 10.00 in 13.00 - 15.00.

Vabimo vas, da se nam pridružite.

Če potrebujete ključ za vpis, pišite na: Natasa.KabajBavdaz@zrss.si.

Spletna učilnica je namenjena delu študijske skupine za gimanzijske učitelje, ki poučujejo italijanščino na ravni tujega jezika in tudi drugega jezika na narodno mešanem območju Slovenske Istre.Spletna učilnica je od 16. 3. 2020 začasno razširila svoj namen in je namenjena podpori učiteljem italijanščine za izobraževanje na daljavo v osnovnih šolah.

V spletni učilnici za italijanščino sem prisotna vsak delovni dan od 8.00 - 10.00 in 13.00 - 15.00.

Vabimo vas, da se nam pridružite.

Če potrebujete ključ za vpis ali imate vprašanje v zvezi s Poukom na daljavo, mi pišite na: Nataša.KabajBavdaz@zrss.si