Spletna učilnica je namenjena delu študijske skupine za učitelje osnovnih šol, ki poučujejo italijanščino kot drugi tuji jezik, neobvezni izbirni predmet (NIP) ali obvezni izbirni predmet v zadnjem obdobju OŠ.


Spletna učilnica je namenjena delu študijske skupine za italijanščino kot tuji jezik in  kot drugi jezik na narodno mešanem območju v srednjem poklicnem, srednjem strokovnem in poklicno tehniškem izobraževanju.


Spletna učilnica je namenjena delu študijske skupine za gimanzijske učitelje, ki poučujejo italijanščino na ravni tujega jezika in tudi drugega jezika na narodno mešanem območju Slovenske Istre.


Spletna učilnica je namenjena delu študijske skupine za učitelje osnovnih šol, ki poučujejo italijanščino kot drugi jezik na narodno mešanem območju Slovenske Istre.