Spletna učilnica razvojne skupine, študijske učilnice Ekonomika poslovanja
Spletna učilnica študijske skupine Sodobno gospodarstvo. Modul Sodobno gospodarstvo je najbolj splošnoizobraževalno usmerjeni modul programa, saj celostno gleda na celotno gospodarstvo in posamezno podjetje, »od zgoraj«, iz ptičje perspektive. Omogoča razumevanje delovanja gospodarskega sistema in njegovih elementov, zahteva povezovanje med pojavi in procesi, razvija logično in abstraktno mišljenje. Dijake seznanja dijake s temeljnimi ekonomskimi pojmi in procesi ter jim pomaga razumeti povezave med njimi. Zajema temeljna ekonomska znanja, konkretizirana z aktualnimi gospodarskimi razmerami v Sloveniji in svetu. Poudarek je na povezanosti vzroka in posledice pri delovanju gospodarstva oz. podjetja kot celote.

Spletna učilnica razvojne skupine, študijske skupine Finančno poslovanje
Spletna učilnica razvojne skupine, raziskovalne skupine Poslovanje podjetij
Spletna učilnica razvojne skupine, študijske skupine Zaključevanje
Spletna učilnica razvojne skupine, študijske skupine Aranžerstvo
Spletna učilnica razvojne skupine, študijske skupine Poslovni projekti