Učilnica je namenjena strokovnim delavcem vrtcev v OE Ljubljana. Če potrebujete ključ za vpis ali imate vprašanja glede skupnosti, se lahko obrnete na Lidijo Jerše lidija.jerse@zrss.si


Spletna učilnica vrtcev iz OE NOVA GORICA in OE KOPER

Študijske skupine

Učilnica je namenjena strokovnim delavcem vrtcev iz OE Nova Gorica in OE Koper. Če potrebujete ključ za vpis ali imate vprašanja, se lahko obrnete na skrbnico.Učilnica je namenjena strokovnim delavcem vrtcev v OE Slovenj Gradec. Če potrebujete ključ za vpis ali imate vprašanja glede skupnosti, se lahko obrnete na Lidijo Jerše lidija.jerse@zrss.si


Spletna učulnica, namenjena  delu z udeleženci študijskih skupin.

Spletna učilnica je namenjena sodelovanju z vodilnimi in vodstvenimi delavci vrtcev na Gorenjskem.