Spletna učilnica je namenjena strokovnim delavcem vrtcev OE Ljubljana.
Spletna učilnica je namenjena strokovnim delavcem gorenjskih vrtcev za sodelovanje v študijski skupini.

Spletna učilnica vrtcev iz OE NOVA GORICA in OE KOPER

Študijske skupine 2014 /15


TEMA: "POMEN GIBANJA ZA OTROKOV CELOSTEN IN URAVNOTEŽEN RAZVOJ"


Spletna učulnica, namenjena  delu z udeleženci študijskih skupin.

Spletna učilnica je namenjena sodelovanju z vodilnimi in vodstvenimi delavci vrtcev na Gorenjskem.