Spletne učilnice Središča za raziskave in razvojne strategije
Kolegialno presojanje
Spletna učilnica za vse, ki so vključeni (kot avtorji, recenzenti, lektorji, uredniki, založniki ...) v pripravo učnih gradiv za strokovne module/vsebinske sklope v poklicnem in strokovnem izobraževanju.

Središče za raziskave in razvojne strategije