učilnica je namenjena vsem učiteljem ŠVZ, ki poučujejo v gimnazijah ter srednjih strokovnih in poklicnih šolah. Ključ dobijo učitelji pri svojem svetovalcu za športno vzgojo.
Spletna učilnica za šport je namenjena športnim pedagogom, ki poučujejo v OŠ. V njej zbiramo informacije, ki nam lahko koristijo pri delu v šoli, aktivno sodelujemo in izmenjujemo strokovne izkušnje na področju poučevanja pri predmetu šport. Ključ za prvi vstop dobijo učitelji pri svojem svetovalcu za športno vzgojo.