Spletna učilnica je namenjena delu študijske skupine za umetnostno zgodovino in likovno umetnost. V njej so gradiva iz študijskih skupin preteklikih let. 

Spletna učilnica je od 16. 3. 2020 začasno razširila svoj namen in je namenjena podpori učiteljem umetnostne zgodovine in likovne umetnosti za izobraževanje na daljavo v gimnazijah in v programih srednjega strokovnega in poklicnega izobraževanja. 

V spletni učilnici sem prisotna ob ponedeljkih in četrtkih, vabim vas, da se mi pridružite. Lahko mi pišete na naslov nina.ostan@zrss.si; lahko se tudi oglasite in postavite vprašanje v forumu.