Spletna učilnica je od 16. 3. 2020 začasno razširila svoj namen in je namenjena podpori učiteljem umetnostne zgodovine in likovne umetnosti za izobraževanje na daljavo v gimnazijah in v programih srednjega strokovnega in poklicnega izobraževanja. 

V spletni učilnici sem prisotna vsak delovni dan, vabim vas, da se mi pridružite. 


Spletna učilnica je tudi namenjena delu študijske skupine za umetnostno zgodovino in likovno umetnost. v njej so gradiva iz študijskih skupin preteklih let.