Spletna učilnica je od 16. 3. 2020 začasno razširila svoj namen in je namenjena podpori učiteljem družboslovja za izobraževanje na daljavo v programih srednjega strokovnega, poklicnega, nižjega poklicnega in poklicno-tehniškega izobraževanja.

V spletni učilnici smo svetovalci prisotni vsak delovni dan od 8.00 - 10.00 in 13.00 - 15.00.

Vabimo vas, da se nam pridružite.

Če potrebujete pomoč ob vstopu v spletno učilnico ali imate vprašanje povezano z izobraževanjem na daljavo, se lahko obrnete na Jožico (Piko) Gramc.