Pokaži sliko v polni velikostiUčilnica je namenjena komuniciranju, učenju in reševanju problemov geografov na srednjih šolah nižjega, poklicnega, strokovnega in poklicno-tehniškega  izobraževanja. Bolj živahna je pred študijskimi srečanji in seminarji. 

Za vsakodnevno rabo ste dobrodošli v geografski sodelov@lnici, kjer se v učilnici srečuje skoraj 1000  slovenskih geografov.

V primeru težav pri vpisu se obrnite na Antona Polšaka.Spletna učilnica je namenjena podpori učiteljem geografije v gimnazijah. 

Če imate težave pri vpisu se obrnite na Antona Polšaka

Spletna učilnica je namenjena podpori učiteljem geografije v osnovnih šolah.

V primeru težav pri vpisu se obrnite na Antona Polšaka.