Spletna učilnica je namenjena delu študijskih skupin za zgodovino v osnovni šoli od leta 2011 dalje.

Od 16. 3. 2020 v spletni učilnici osnovnošolske  študijske skupine in v spletni učilnici sodelov@lnici nudimo podporo in pomoč pri pouku zgodovine na daljavo, saj je običajni pouk na šolah zaradi epidemije koronavirusa prekinjen. Podpora in pomoč je zagotovljena vsak dan med 8.00 in 10.00 ter med 13.00 in 15.00 uro.

Glavna podpora pouku zgodovine na daljavo poteka v spletni učilnici SOD-Sodelov@lnica Zgodovina na povezavi tukaj. Podpora obsega forum o izobraževanju na daljavo za obveščanje učiteljev in izmenjavo izkušenj, priporočila za pouk zgodovine na daljavo, obvestila o webinarjih za učitelje ter posnetke izvedenih webinarjev, e-gradiva in e-storitve za pouk zgodovine na daljavo, primere dobre prakse učiteljev, izvedbene modele pouka zgodovine na daljavo ter primere sprotne spremljave in preverjanja znanja.

 Za vstop v obe spletni učilnici rabite ključ, ki ga dobite na naslovu vilma.brodnik@zrss.si

Dobrodošli!


Spletna učilnica je namenjena delu študijske skupine profesoric in profesorjev zgodovine v gimnazijah.

Od 16. 3. 2020 v spletni učilnici gimnazijske študijske skupine in v spletni učilnici sodelov@lnici nudimo podporo in pomoč pri pouku zgodovine na daljavo, saj je običajni pouk na šolah zaradi epidemije koronavirusa prekinjen. Podpora in pomoč je zagotovljena vsak dan med 8.00 in 10.00 ter med 13.00 in 15.00 uro.

Glavna podpora pouku zgodovine na daljavo poteka v spletni učilnici SOD-Sodelov@lnica Zgodovina na povezavi tukaj. Podpora obsega forum o izobraževanju na daljavo za obveščanje učiteljev in izmenjavo izkušenj, priporočila za pouk zgodovine na daljavo, obvestila o webinarjih za učitelje ter posnetke izvedenih webinarjev, e-gradiva in e-storitve za pouk zgodovine na daljavo, primere dobre prakse učiteljev, izvedbene modele pouka zgodovine na daljavo ter primere sprotne spremljave in preverjanja znanja.

Za vstop v obe spletni učilnici rabite ključ, ki ga dobite na naslovu vilma.brodnik@zrss.si

Dobrodošli!

Spletna učilnica je namenjena delu študijskih skupin učiteljic in učiteljev zgodovine iz osnovnih šol, ki spadajo v OE Celje, OE Slovenj Gradec, OE Maribor in OE Murska Sobota. Ključ za vstop dobite pri pedagoški svetovalki mag. Bernardo Gaber (bernarda.gaber@zrss.si).

Dobrodošli! 

Od 16. 3. 2020 nudimo podporo in pomoč pri pouku zgodovine na daljavo v SU Sodelov@lnica Zgodovina, saj je običajni pouk na šolah zaradi epidemije koronavirusa prekinjen. Podpora in pomoč je zagotovljena vsak dan med 8.00 in 10.00 ter med 13.00 in 15.00 uro.