Spletna učilnica je namenjena delu študijskih skupin učiteljic in učiteljev zgodovine iz osnovnih šol, ki spadajo v OE Celje, OE Slovenj Gradec, OE Maribor in OE Murska Sobota. Ključ za vstop dobite pri pedagoški svetovalki mag. Bernardo Gaber (bernarda.gaber@zrss.si).

Dobrodošli! 

Od 16. 3. 2020 nudimo podporo in pomoč pri pouku zgodovine na daljavo v SU Sodelov@lnica Zgodovina, saj je običajni pouk na šolah zaradi epidemije koronavirusa prekinjen. Podpora in pomoč je zagotovljena vsak dan med 8.00 in 10.00 ter med 13.00 in 15.00 uro.

 


V spletni učilnici je arhiv študijske skupine učiteljic in učiteljev zgodovine v OE Ljubljana Zavoda RS za šolstvo. Gradiva študijskih skupin od leta 2011 se nahajajo v spletni učilnici PRS - Zgodovina razvojna (študijske skupine v osnovni šoli).

Za vstop rabite ključ, ki ga dobite na naslovu vilma.brodnik@zrss.si

Dobrodošli!

Spletna učilnica je namenjena delu študijske skupine profesoric in profesorjev zgodovine v gimnazijah.

Od 16. 3. 2020 v spletni učilnici nudimo podporo in pomoč pri pouku zgodovine na daljavo, saj je običajni pouk na šolah zaradi epidemije koronavirusa prekinjen. Podpora in pomoč je zagotovljena vsak dan med 8.00 in 10.00 ter med 13.00 in 15.00 uro

Za vstop rabite ključ, ki ga dobite na naslovu vilma.brodnik@zrss.si

Dobrodošli!

Spletna učilnica je namenjena delu študijske skupine za osnovno šolo v OE Novo mesto, OE Kranj, OE Nova Gorica in OE Koper. Dobrodošli!