Spletna učilnica je namenjena delu študijskih skupin učiteljic in učiteljev zgodovine iz osnovnih šol, ki spadajo v OE Celje, OE Slovenj Gradec, OE Maribor in OE Murska Sobota. Za ključ za vstop prosite pedagoško svetovalko mag. Bernardo Gaber (bernarda.gaber@zrss.si).

Dobrodošli! 


V spletni učilnici je arhiv študijske skupine učiteljic in učiteljev zgodovine v OE Ljubljana Zavoda RS za šolstvo. Gradiva študijskih skupin od leta 2011 se nahajajo v spletni učilnici PRS - Zgodovina razvojna (študijske skupine v osnovni šoli).

Za vstop rabite ključ, ki ga dobite na naslovu vilma.brodnik@zrss.si

Dobrodošli!

Spletna učilnica je namenjena delu študijske skupine profesoric in profesorjev zgodovine v gimnazijah.

Za vstop rabite ključ, ki ga dobite na naslovu vilma.brodnik@zrss.si

Dobrodošli!

Spletna učilnica je namenjena delu študijske skupine za osnovno šolo v OE Novo mesto, OE Kranj, OE Nova Gorica in OE Koper. Dobrodošli!