V spletni učilnici poteka pouk slovenščine v 1. letniku srednje šole za slovenske učence po svetu.