V Akademiji znanja najdete gradiva iz različnih področij dela za učence s posebnimi potrebami v redni OŠ.

V spletni učilnici sodelujejo učitelji slovenščine primarne stopnje v sistemu Evropska šola s sedežem v Bruslju. 

Napišite jedrnat in zanimiv odstavek, ki pojasni za kaj gre v tem predmetu