Spletna učilnica je namenjena delu študijskih skupin za biologijo v OŠ.

Spletna učilnica je namenjena podpori učiteljem biologije v programih osnovne šole in jo urejajo svetovalke za biologijo.

Vabimo vas, da se nam pridružite.


Če potrebujete ključ za vpis ali imate vprašanja glede skupnosti, se lahko obrnete na skrbnico Simono Slavič Kumer

Spletna učilnica je namenjena delu študijskih skupin za biologijo v SŠ.

Spletna učilnica je namenjena podpori učiteljem biologije, urejajo jo svetovalke za biologijo.

Vabimo vas, da se nam pridružite.


Če potrebujete ključ za vpis ali imate vprašanja glede skupnosti, se lahko obrnete na skrbnico Simono Slavič Kumer

Spletna učilnica ni aktivna. Za vse učitelje, ki poučujejo biologijo v srednjih šolah (gimnaziji, SSI, PTI) je aktivna enotna spletna učilnica ŠS - Biologija srednja šola https://skupnost.sio.si/course/view.php?id=31 ;