Spletna učilnica je namenjena delu študijske skupine za kemijo v srednjih šolah.


Spletna učilnica je namenjena delu študijskih skupine za kemijo v OŠ: objavi aktualnih strokovnih gradiv, izmenjavi gradiv in mnenj med učitelji, svetovanju itd.

Spletno učilnico moderirajo svetovalke PS ZRSŠ za kemijo: Andreja Bačnik, Mariza Skvarč in Anita Poberžnik.