Spletna učilnica je namenjena delu študijskih skupine za kemijo v srednjih šolah (SŠ): objavi aktualnih strokovnih gradiv, izmenjavi gradiv in mnenj med učitelji, svetovanju itd.

Spletna učilnica je od 16. 3. 2020 začasno razširila svoj namen in je namenjena podpori učiteljicam/-em kemije za izobraževanje na daljavo v srednjih šolah: gimnazijah in v programih srednjega strokovnega in  poklicno-tehniškega izobraževanja.

Spletno učilnico moderirata svetovalki PS ZRSŠ za kemijo: Anita Poberžnik (anita.poberznik@zrss.si) in Andreja Bačnik (andreja.bacnik@zrss.si)

Po e-pošti oz. v spletni učilnici sva svetovalki za kemijo prisotni vsak delovni dan od 8.00 do 15.00. 

Vabiva vas, da se nam pridružite.


Spletna učilnica je namenjena delu študijskih skupine za kemijo v OŠ: objavi aktualnih strokovnih gradiv, izmenjavi gradiv in mnenj med učitelji, svetovanju itd.

Spletna učilnica je od 16. 3. 2020 začasno razširila svoj namen in je namenjena podpori učiteljicam/-em kemije za izobraževanje na daljavo v osnovnih šolah. 

Spletno učilnico moderirata svetovalki PS ZRSŠ za kemijo: Andreja Bačnik (andreja.bacnik@zrss.si) in Anita Poberžnik (anita.poberznik@zrss.si).

Po e-pošti oz. v spletni učilnici sva svetovalki za kemijo prisotni vsak delovni dan od 8.00 do 15.00. 

Vabiva vas, da se nam pridružite.