Gre za dodatne vsebine za jezik stroke. Vse vsebine so povezane s samostojnim delom in iskanjem na spletu.

Take a deep breath ... relax ... and enjoy your travelling into the land of English.

Vdihnite ... sprostite se ... in uživajte v deželi angleškega jezika.

Projektno delo drugi letnik, kjer so učenci predstavljali svojo šolo, Slovenijo in svojo stroko. Učenci se s pomočjo webquesta naučijo samostojnega pisanja daljših prispevkov, poročil in predstavitev.
Učenci prvega letnika bodo tu nasšli dodatna gradiva za samostojno projektno delo.