Spletna učilnica je namenjena učiteljem matematike in njihovim učencemv osnovni šoli v 8. in 9. razredu. Spletna učilnica pripomore k kvalitetnejšemu in pestrejšemu pouku.

Tukaj najdete: Kvadratno funkcijo Ploščine Telesa Geometrijo v ravnini
Skrbnik učilnice: Karin Kastelic Trajanje: 14. 2. 2006 - Vsebine: matematika

Matematika malo drugače

Naravna in cela števila. Deljivost naravnih števil. Racionalna števila.
Realna števila. Linearna funkcija.
Dodatek: Ploščine likov.